Blog Utama Saya :-

Isnin, 24 April 2017

Muqaddimah Al-Sibyan lil Mubtadi


"Inilah kitab Muqaddimah Al-Sibyan lilmubtadi (untuk yang baharu belajar) karangan waliyullah tiada disebut namanya."
"...dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang dipindahkan faqir daripada kitab usuludin yang telah masyhur pada jalan ahlsunnah waljama'ah pada segala negeri yang besar-besar dan kami ambilkan sedikit-sedikit agar dapat difaham oleh orang yang baharu belajar yang kehendak menuntut aqaid al-iman."
Ini kitab permulaan untuk ilmu Tauhid, dikatakan dikarang oleh seorang wali Allah yang tak diketahui namanya.

Al-Durr Al-Tsamin
"Inilah kitab yang bernama Al-Durr Al-Thamin pada menyatakan iktikad segala orang yang mukminin.."
Kitab dalam ilmu Tauhid karangan Al-'Alim Al-'Allamah Al-'Arif Al-Rabbani Al-Sheikh Daud Ibn Al-Sheikh 'Abdullah Al-Fathoni rhm.

Ar-Ramliyatu Fi Syarah Al-Ajurrumiyah
Karangan Imam Shihabuddin Al-Ramli rahimahullah dalam ilmu Nahu. Ulasan beliau atas matan Ajurrumiyah oleh Imam Al-Sonhaji rhm.


Intabih! Dinuka Fil Khatar

Intabih! Dinuka Fil Khatar!
Awas! Agamamu Dalam Bahaya!
Kitab yang ringkas dan agak masyhur ini berbincang tentang isu-isu yang ditimbulkan puak wahabiyah seputar akidah, fekah dll. Pengarang ialah ulama dari Yaman.Rabu, 19 April 2017

Sirajul Huda

"Inilah kitab yang dinamakan dia Sirajul Huda pada menyatakan aqidah ahli taqwa, dengan bahasa melayu, syarah atas matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi radhiyallahu 'anhu..."
Karangan Al-Shaykh Muhammad Zaynuddin Ibn Muhammad Badawi Al-Sambawi rahimahullah.


Selasa, 18 April 2017

Sorof - Sheikh Harun 'Abdul Raziq


Antara kitab Sorof yang baik untuk peringkat permulaan. Pengarang ialah Sheikh Harun 'Abdul Raziq rhm. Di bahagian bawah terdapat komentar oleh anak beliau Sheikh Muhammad rhm.

Mantik yang dikarang oleh Muhammad Nur Al-Ibrahimi


Kitab Mantik yang dikarang oleh Muhammad Nur Al-Ibrahimi ini digunakan sebagai silibus di sekolah-sekolah agama di Indonesia.