Blog Utama Saya :-

Isnin, 5 Jun 2017

Syarahan matan Al-Ajurrumiyah
Syarahan matan Al-Ajurrumiyah dalam bentuk jadual oleh salah seorang ulama daripada Iraq.

Maaza Fi Sya'ban?
"Maaza Fi Sya'ban?"
Sebuah penulisan untuk awam tentang bulan Sya'ban oleh ulama besar Makkah, Shaykh Muhammad Ibn 'Alawi Al-Hasani Al-Maliki rhm.
Kitab ini menceritakan peristiwa-peristiwa istimewa yang berlaku pada bulan Sya'ban yang menyebabkan Sya'ban menjadi bulan yang mulia di sisi umat Islam, menjawab persoalan mengapa umat Islam berlumba melakukan amal soleh pada bulan ini dan mengapa bulan ini disambut dengan meriah, serta huraian tentang isu puasa di bulan Sya'ban, dan lain- lain yang berkenaan bulan mulia ini.Sabtu, 6 Mei 2017

Hasyiah Al-Sharqawi 'ala Al-Hudhudi 'ala Ummul Barahin


Hasyiah Al-Sharqawi 'ala Al-Hudhudi 'ala Ummul Barahin.
Kitab peringkat agak atas dalam ilmu Tauhid ahl sunnah waljama'ah. Super-komentar karangan Shaykh 'Abdullah Al-Sharqawi rhm bagi Ummul Barahin risalah masyhur karangan Imam Al-Sanusi rhm.


Rakaman suara Baba Ismail Sepanjang - Hashiyyah Al-Bajuri 'Ala Syarh Ibnu Qasim 'Ala Matan Abi Syuja' (1-65).
Muat turun :
Tanbihul Alibba' Ila Maqasidi Hidayatil Azkiya'

Terjemahan manzumah Hidayatul Azkiya' Ila Thoriqil Auliya' karangan asal Shaykh Zaynuddin Al-Malibari Al-Shafi'e rahimahullah.
Penterjemah ialah Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Azhari Al-Qadahi hafizahullah, dan beliau menamakan risalah terjemahan ini dengan nama Tanbihul Alibba' Ila Maqasidi Hidayatil Azkiya'.
Risalah dalam bentuk syair ini membincangkan ilmu Tasawuf. Antara kandungannya ialah, pengenalan Syaria't, Thariqat dan Hakikat, sifat-sifat mahmudah seperti Taubat, Qana'ah dan lain-lain sifat, adab penuntut ilmu, tentang solat Tahajud, dan lain-lain lagi yang berkaitan.
*Pengajian kitab ini sedang berjalan sekarang secara live Fb. Pihak kami mencadangkan sesiapa yang berkesempatan supaya turut mengikuti pengajian ini. Boleh terus ke page Fb (Nazrul Nasir) untuk maklumat lanjut.
Madlulat Al-Maqulat

Madlulat Al-Maqulat karangan Al-Imam Al-'Allamah Al-Shaykh Muhammad Madhi Al-Rakhawi rahimahullah.
Kitab berbahasa Arab yang membahas ilmu Maqulat. Pernah menjadi silibus pelajar atas di Al-Azhar Al-Sharif.
Isnin, 1 Mei 2017

Daqaiq Al-Akhbar Fi Zikri Al-Jannat Wal NarTerjemahan kitab Daqaiq Al-Akhbar Fi Zikri Al-Jannat Wal Nar oleh Sheikh Ahmad Ibn Muhammad Yunus Langka rhm.
Menceritakan tentang Syurga dan Neraka.Tamrin Al-Sibyan


Kitab ini menjelaskan pengetahuan awal agama yang wajib diketahui oleh anak-anak orang Islam iaitu Rukun Islam dan Iman. Berjudul Tamrin Al-Sibyan yang bermaksud Melatih Budak. Sebenarnya banyak kitab jawi Melayu yang bergenre seperti ini.

Muat turun (0.8Mb) : https://archive.org/download/TamrinAlSibyan/Tamrin%20al-Sibyan.pdf
Tausi'atul Fikr Bicara Al-Maqulat Al-'Asyar

Tausi'atul Fikr Bicara Al-Maqulat Al-'Asyar, karangan Sheikh Haji Wan 'Ali Ibn Wan Ya'qub Tukang Mas Al-Jambuwi Al-Saulatiy rhm.
Membicarakan ilmu Maqulat, iaitu asas ilmu Tauhid yang penting berkaitan mumkinat.
Al-MuhadditsunBuku ini tentang sumbangan ulama Al-Azhar Al-Sharif dalam bidang Hadis.Ahad, 30 April 2017

Khulasot Al-Tauhid Fi Ma'rifat Al-'Aqaid


Ini risalah yang dinamakan dia Khulasot Al-Tauhid Fi Ma'rifat Al-'Aqaid karangan Baba 'Abdul Rahman bin Muhammad Al-Fathoni.

Muat turun (2.2Mb) : https://archive.org/download/KhulasahAlTauhid/Khulasah%20al-Tauhid.pdf
Tajul 'Arus


Terjemahan bagi Tajul 'Arus tulisan asal Sheikh Ibn 'Athoillah Al-Sakandari rhm, ulama tasawuf yang tak asing lagi. Kitab ini membahaskan soal penyucian jiwa. Terjemahan oleh Sheikh 'Uthman Al-Funtiyani rhm.

Rabu, 26 April 2017

Masalah Seribu, dari soal 'Abdullah Ibn Salam kepada Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam

Inilah kitab yang bernama Masalah Seribu, dari soal 'Abdullah Ibn Salam kepada Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam.
Selasa, 25 April 2017

Risalah Al-Misbahul Munir
Risalah Misbahul Munir karangan Baba 'Abdul 'Aziz bin Isma'il Al-Fathoni rhm, menantu Tok Der Sekam rhm. Pengarang bermukim di negeri Kelantan.
Risalah ini seperti kitab-kitab Tauhid lain di tanah Jawi, membincangkan ilmu Tauhid secara asas dan mudah. Kandungan risalah ini ialah pengenalan agama, huraian hukum akal, hukum syarak dan hukum aqal, pengenalan ilmu usuludin dan huraian sifat 20.
Isnin, 24 April 2017

Muqaddimah Al-Sibyan lil Mubtadi


"Inilah kitab Muqaddimah Al-Sibyan lilmubtadi (untuk yang baharu belajar) karangan waliyullah tiada disebut namanya."
"...dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang dipindahkan faqir daripada kitab usuludin yang telah masyhur pada jalan ahlsunnah waljama'ah pada segala negeri yang besar-besar dan kami ambilkan sedikit-sedikit agar dapat difaham oleh orang yang baharu belajar yang kehendak menuntut aqaid al-iman."
Ini kitab permulaan untuk ilmu Tauhid, dikatakan dikarang oleh seorang wali Allah yang tak diketahui namanya.

Al-Durr Al-Tsamin
"Inilah kitab yang bernama Al-Durr Al-Thamin pada menyatakan iktikad segala orang yang mukminin.."
Kitab dalam ilmu Tauhid karangan Al-'Alim Al-'Allamah Al-'Arif Al-Rabbani Al-Sheikh Daud Ibn Al-Sheikh 'Abdullah Al-Fathoni rhm.

Ar-Ramliyatu Fi Syarah Al-Ajurrumiyah
Karangan Imam Shihabuddin Al-Ramli rahimahullah dalam ilmu Nahu. Ulasan beliau atas matan Ajurrumiyah oleh Imam Al-Sonhaji rhm.


Intabih! Dinuka Fil Khatar

Intabih! Dinuka Fil Khatar!
Awas! Agamamu Dalam Bahaya!
Kitab yang ringkas dan agak masyhur ini berbincang tentang isu-isu yang ditimbulkan puak wahabiyah seputar akidah, fekah dll. Pengarang ialah ulama dari Yaman.Rabu, 19 April 2017

Sirajul Huda

"Inilah kitab yang dinamakan dia Sirajul Huda pada menyatakan aqidah ahli taqwa, dengan bahasa melayu, syarah atas matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi radhiyallahu 'anhu..."
Karangan Al-Shaykh Muhammad Zaynuddin Ibn Muhammad Badawi Al-Sambawi rahimahullah.


Selasa, 18 April 2017

Sorof - Sheikh Harun 'Abdul Raziq


Antara kitab Sorof yang baik untuk peringkat permulaan. Pengarang ialah Sheikh Harun 'Abdul Raziq rhm. Di bahagian bawah terdapat komentar oleh anak beliau Sheikh Muhammad rhm.

Mantik yang dikarang oleh Muhammad Nur Al-Ibrahimi


Kitab Mantik yang dikarang oleh Muhammad Nur Al-Ibrahimi ini digunakan sebagai silibus di sekolah-sekolah agama di Indonesia.
Majmu'ah Khamsa Rasail


HIMPUNAN LIMA RISALAH PENDEK TAPI BERNILAI tulisan Al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rhm, Tuan Mufti bagi ulama Al-Shafi'iyyah di Makkah Al-Mukarromah. Hanya 27 ms.
Risalah 1 ialah syarahan beliau atas Risalah Al-Samarqandiyah, matan tersohor dalam seni Al-Isti'arah (ilmu Bayan/Balaghah). Syarahan ini beliau kutip dan simpulkan daripada syarahan-syarahan ulama sebelum beliau atas matan tersebut.
Risalah 2 ialah karangan beliau sendiri yang juga tentang Al-Isti'arah.
Risalah 3 bertajuk "Risalatun Muta'alliqatun bi Ja a Zaidun". Ulasan beliau bagi ungkapan percontohan yang sangat masyhur dalam kitab-kitab Nahu iaitu (جاء زيد). Ulasan dari segi Nahu, Sorof dll.
Risalah 4 adalah perbincangan khusus tentang Al-Mabniyat, iaitu kalimat-kalimat Arab yang bersifat mabni. Sangat-sangat menarik dan tersendiri.
Risalah 5 adalah berkenaan Maqulat 'Asyar. Beliau membahas persoalan hakikat pengetahuan manusia, termasuk dalam maqulah manakah ia.


Mantik susunan Musnid Al-Dunya Al-Sheikh Muhammad Yasin Ibn 'Isa Al-Fadani

Risalah dalam ilmu Mantik susunan Musnid Al-Dunya Al-Sheikh Muhammad Yasin Ibn 'Isa Al-Fadani rhm.
Risalah ini Al-Fadani hasilkan dalam bentuk soal-jawab untuk memudahkan penyampaian dan kefahaman pelajar di peringkat permulaan terhadap ilmu Mantik yang terkenal susah untuk difahami.
Sabtu, 15 April 2017

Penawar Bagi HatiPenawar Bagi Hati karangan Al-Sheikh 'Abdul Qadir Ibn 'Abdul Mutholib Al-Indunisi Al-Mandili rhm.


Senjata Syari'at


Kitab ini boleh dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian 1 membincangkan isu-isu khilafiyah dan bahagian 2 membincangkan ilmu-ilmu alat secara asas. Antara ilmu alat yang dibicara ialah Nahu, Sorof dan Mantik.Al-Yawaqit wal Jawahir Fi 'Uqubat Ahlil Kabair

"Inilah kitab yang dinamakan dia Al-Yawaqit wal Jawahir Fi 'Uqubat Ahlil Kabair, pada menyatakan seksa segala orang yang berbuat dosa yang besar daripada kesusahannya, kesakitannya pada hari kiamat dan lainnya.."
Ini ialah terjemahan Melayu bagi kitab asal berbahasa Arab karangan Sheikh 'Abdul Wahab Al-Sya'rani rhm. Penterjemah ialah Sheikh Muhammad 'Ali bin 'Abdul Rashid Al-Jawi rhm.


Tanbihul Ghafilin


Kitab Tanbihul Ghafilin menghimpun beberapa nasihat dan peringatan penting yang diambil daripada Quran dan Hadith untuk mengingatkan orang awam daripada lalai dan lupa. Antara yang disentuh, huru-hara hari kiamat, siksa orang yang tinggalkan solat, siksa orang yang derhaka ibu bapa dan lain-lain.
Dikepil bersama kitab ini sebuah kitab kecil yang berbicara tentang ilmu, jahil, berbuat amal, tidak beramal dll.Sullam Al-Mubtadi Fi Ma'rifat Thoriqat Al-Muhtadi

"Ini kitab yang dinamakan dia Sullam Al-Mubtadi Fi Ma'rifat Thoriqat Al-Muhtadi pada bicara usuludin atas jalan ahl sunnah waljama'ah dan hukum feqah..."
Karangan Sheikh Daud Ibn 'Abdullah Al-Fathoni rhm.


Matan Isaghuji dalam ilmu Mantik

Matan Isaghuji dalam ilmu Mantik, karangan Imam Athiruddin Al-Abhari rhm.
Naskhah yang kami pilih ini (matan tanpa syarah) antara yang paling elok susun aturnya dan mudah dibaca yang ada di internet.Selasa, 11 April 2017

Kifayah Al-Muhtaj

[Istimewa Rejab]
"Inilah kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Israk dan Mikraj"
Dikarang dan diterjemah oleh Al-'Alim Al-Rabbaniy Al-Sheikh Daud Ibn 'Abdullah Al-Fathoni rhm.

At-Taqrirat

Syarah Allamah Hasan Muhammad Al-Masyat rhm atas matan Al-Bayquniyyah dalam ilmu Mustolah Hadis.

Irsyad Al-Jawi Ila Sabil Al-Ulama' Al-'Amilin

Kitab seterusnya daripada Ayah Der Sekam. Kitab ini membahas isu-isu hangat seperti Tabaruk, Maulid dll.

Hidayah Ash-Shibyan

Hidayat Al-Sibyan Fi Ma'rifat Al-Islam wal Iman.
Risalah berbahasa Jawi-Melayu susunan Sheikh Abu 'Abdullah Husin Nasir Ibn Muhammad Thoyyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahulbari.
Membahaskan perkara-perkara asas yang wajib diketahui oleh seorang muslim seputar Iman, Islam, Sembahyang, Puasa dll. Sangat elok diajarkan kepada anak-anak kecil sebelum meningkat remaja supaya hati mereka terang dengan cahaya Islam sejak awal umur.Perukunan

"Inilah kitab yang bernama Perukunan karangan bagi Al-'Alim Al-'Allamah Mufti Jamaluddin Ibn Al-Marhum Al-'Alim Al- Fadhil Al-Sheikh Muhammad Arsyad, Mufti Banjar ghafarollahu ta'ala lahuma wa lijami'il muslimin amiin"
Kitab ini membahaskan perkara-perkara asas yang menjadi rukun bagi seorang yang bergelar muslim, bermula dengan rukun Iman dan Islam, diikuti dengan perbahasan Tauhid, dan seterusnya disentuh bab-bab dalam ilmu Fekah secara ringkas. Penting, padat dan asas.Sabtu, 8 April 2017

Qatrul Ghaithiyyah Fi Ilmi Al-Sufiyyah

"Inilah kitab yang dinamakan dia dengan Qatrul Ghaithiyyah Fi Ilmi Al-Sufiyyah..."
Dikarang oleh Sheikh Husein Nasir bin Muhammad Toyyib Al-Mas'udi Al-Banjari ghofarallahu lah.
Kitab jawi ini membincangkan ilmu Sufiyyah atau Tasawuf seperti diambil daripada kitab-kitab asal berbahasa arab seperti Minhajul 'Abidin oleh Imam Al-Ghazali rhm dan Al-Hikam oleh Imam Ibn 'Athoillah Al-Sakandari rhm.Muhimmah
Kitab ini menceritakan adab isteri terhadap suami. Jika dibuat maka terpuji si isteri dan jika ditinggal maka tercelalah dia.
Karangan Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Fathoni ghofarolllahu lahu wa lilmuslimin amiin.

Rabu, 5 April 2017

Matan 'Izzi karangan Allamah Nahwi Izzuddin Al-Zanjani
Matan 'Izzi karangan Allamah Nahwi Izzuddin Al-Zanjani rhm. Lebih dikenali sebagai Al-'Izzi.

Matan ini matan kecil yang membincangkan asas ilmu Sorof.
Digunakan di banyak pusat pengajian Islam serata dunia.

Penerbitan ini antara yang terbaik yang kami jumpa untuk kitab ini. Jelas, berbaris, tulisan besar.

Muat turun : http://www.archive.org/download/books-28_ahlalhdeeth/tasrif_al-3azi_dar_minhaj.pdf

Sharah Tasrif Al-'Izzi karangan Allamah Sa'duddin Al-Taftazani
Sharah Tasrif Al-'Izzi karangan Allamah Sa'duddin Al-Taftazani rhm. 

Antara syarah popular bagi matan Izzi dalam ilmu Sorof.

Muat turun : https://archive.org/download/Sarhzz/شرح%20تصريف%20العزى.pdf

Syamsiyah oleh Allamah Al-Qazwini Al-Katibi
Risalah Shamsiyah oleh Allamah Al-Qazwini Al-Katibi rhm.
Menghimpun banyak permasalahan ilmu Mantik dalam bentuk ringkas dan penuh. Kitab ini diterima oleh sekalian ulama, diajarkan di madrasah-madrasah serata dunia Islam dan dikhidmat oleh ramai alim ulama dengan syarah dan hasyiah seperti Al-Qutb Al-Tahtani rhm, Sayyid Sharif rhm dan Al-Taftazani rhm.Himpunan 8 matan penting dalam ilmu Tauhid jalanan mazhab ahl sunnah
Himpunan 8 matan penting dalam ilmu Tauhid jalanan mazhab ahl sunnah.
Al-'Aqidah Al-Tahawiyah oleh Al-Tahawi rhm
Jauharat Tauhid oleh Al-Laqqani rhm
Aqidah Ibn 'Asakir oleh beliau rhm
Al-'Aqaid Al-Nasafiyah oleh Al-Nasafi rhm
'Aqidat Al-Imam Al-Ghazali oleh beliau rhm
'Aqidatul 'Awwam oleh Al-Marzuki rhm
Al-'Aqidah Al-Tauhidiyah oleh Al-Dardir rhm
Sharah atas Al-Tauhidiyah oleh Al-'Uqbawi rhm.
Sesuai untuk hafalan dan kefahaman awal terhadap ilmu Tauhid.

Al-Hawi Fi Fatawa
Al-Hawi Fi Fatawa Al-Allamah Al-Hafiz Shaikhina Abil Fadhli Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala.
Memuatkan fatwa-fatwa Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari rhm, merangkumi bidang akidah, fikh dan hadis. Dihimpun oleh Shaikh Ibrahim Ahmad Shihatah.

Durus Al-Balaghah
Kitab bernama Durus Al-Balaghah, mengandungi perbahasan ilmu Balaghah, iaitu Bayan dan Ma'ani. Ditulis oleh empat orang ulama Mesir :
الشيخ حفنى ناصف
الشيخ سلطان محمد
الشيخ محمد دياب
الشيخ مصطفى طموم
رحمهم اله تعالى امين.
Diajarkan di Masjid Al-Azhar Mesir, di Mekah dan di India. Kitab ini juga disyarahkan oleh ulama India dan juga ulama nusantara iaitu Shaikh Muhammad Yasin Al-Fadani rhm.

Manhajiyatul Ta'allum
Manhajiyatul Ta'allum oleh Sheikh Dr. Ahmad Nabawi, anggota Lajnah Tadris di Univ. Al-Azhar, Mesir.
Kitab ringkas ini menyenaraikan dan mencadangkan kitab-kitab yang patut dibaca dan dipelajari oleh para pelajar ilmu ugama.

Khulasotul Anba' Fi Qisosil Anbiya'
Khulasotul Anba' Fi Qisosil Anbiya' oleh Sheikh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Al-Shafie Al-Azhari hafizahullah.
Himpunan kisah para Nabi secara ringkas. Pengarang ialah salah seorang daripada ulama Al-Azhar Al-Sharif.Husnul Muhadharah Fi Tarikh Misra Wal Qahirah
Kitab Husnul Muhadharah Fi Tarikh Misra Wal Qahirah oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuthi rhm.
Melalui kitab ini Al-Suyuthi mengkisahkan sejarah dan keadaan Mesir dan Kaherah sejak zaman Firaun, diikuti masuknya sahabat Rasul saw ke Mesir iaitu Sayyiduna 'Amru ibn 'As ra sehinga bermula zaman baru bagi Mesir bersama syiar Islam dan percampuran orang Mesir dengan orang Arab.
Pengarang juga bercerita tentang adat resam penduduknya, para ulama yang bermukim di sana, raja-raja yang memerintah, dan lain-lain yang berkaitan.
Semua ini dimulakan dengan bab yang menghuraikan tempat-tempat dalam Quran dan Hadis yang menyebut tentang hal ehwal Mesir.
Melalui kitab ini inshaAllah seseorang dapat kenal bumi Mesir dengan lebih rapat dan kelebihannya yang tidak ada pada tempat lain.
Muat turun (4 fail berjumlah 33Mb) : https://archive.org/details/FP8206
Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i

Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Shafie.
Muat turun (4 fail) : https://archive.org/details/fmhjiMajmu' Al-Mutun Al-Kabir
Majmu' Al-Mutun Al-Kabir. Kumpulan besar matan-matan ilmu.
Kitab ini mengumpulkan matan-matan klasik penting pelbagai disiplin ilmu hasil karangan pelbagai ulama yang ditalaqikan di pelbagai pusat pengajian Islam.
Antara disiplin ilmu yang terkandung ialah Tauhid, Mustolah Hadis, Usul Fiqh, Faraidh, Nahu, Sorof, Mantiq, Balaghah dan Wado'.
Contoh matan yang ada :
Jawharat Tauhid, Isaghuji, Jam'ul Jawami', Al-Samarqandiyah, Al-Rahabiyah, Al-Ajurrumiyah, Lamiyatul Af'al, Al-Baiquniyah dll.
Semuanya berjumlah 63 matan.


Mabda' Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-'Asyarah

"Inilah satu risalah yang kecil yang dinamakan dia dengan Mabda' Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-'Asyarah..."
Risalah oleh Tok Ayah Der Sekam Al-Fathoni ini membincangkan asas ilmu Maqulat iaitu 10 kelas tertinggi bagi segala makhluk yang wujud di alam ini. Ilmu ini antara alat penting untuk lebih memahami ilmu Tauhid ahl sunnah waljama'ah.

Selasa, 4 April 2017

Pelita Penuntut
"Kitab Pelita Penuntut Terjemah daripada risalah Ta'lim Al-Muta'allim Thoriq Al-Ta'allum bagi Al-Allamah Al-Sheikh Al-Zarnuji"
Kitab yang sangat terkenal, membicara kaedah dan adab menuntut ilmu yang tepat. Al-Zarnuji terdetik mengarang kitab ini apabila melihat ramai penuntut ilmu di zamannya tak mendapat apa yang dituntut.
Penterjemah ialah Sheikh Muhammad Syafie bin Abdullah Al-Fathoni rhm.Tashil Nail Al-Amani Fi Sharhi 'Awamil Al-Jurjani
Tashil Nail Al-Amani Fi Sharhi 'Awamil Al-Jurjani oleh Sheikh Ahmad Al-Fathoni rhm.
Syarahan beliau ke atas matan Allamah Nahwi Balaghi Abdul Qahir Al-Jurjani rhm yang memfokuskan perbincangan kepada konsep 'Amil dalam ilmu Nahu dan pecahannya kepada 100.
Berkata Sheikh Ahmad dalam kitab ini bahawa penuntut ilmu di negeri Melayu menjadikan matan ini sebagai teman kepada matan Al-Ajurrumiyah, dipelajari beriringan. Ini menunjukkan bahawa matan Al-Jurjani ini adalah matan asas yang penting sama seperti matan Al-Ajurrumiyah.


Asas Al-I'tiqad Li Dhu'afa Al-Bilad
"Inilah suatu risalah yang dinamakan dia dengan Asas Al-I'tiqad Li Dhu'afa Al-Bilad, menghimpunkan dia oleh Abdul Qadir bin Wangah ..... "

Kitab ini boleh dikatakan karangan paling kecil yang diajar kepada budak-budak yang ingin bermula memahami ilmu Tauhid manhaj ahl sunnah, oleh Tok Der Sekam rhm yang mengajar di Fathoni dan masyhur hingga ke Malaysia. Elok dibaca sebelum mendalami Bakurotul Amani karangan Pak Da rhm.

https://archive.org/download/AsasAlItiqad/Asas%20al-I'tiqad.pdf